Smedsby Marthaförening

Program våren 2018

07.03.2018 kl. 09:03

18.1   Planering av vårens verksamhet

1.2     Jenni Haapala Mat för äldre

1.3     Diakoniarbetare Hanna-Maria Hakala

15.3   Yvonne Carlsson-Nybo Närsjukhuset

5.4     Amazing Family Gym 

19.4   Oskar Sundback Intressebevakning

3.5     Födelsedagsfest   

                                         

smedsby smedsby
Kontaktuppgifter

Kontakt

Gun-Britt Thomasfolk
Ordförande
gunbritt.thomasfolkgmail.com
050 3063 121
Helena Iilahti
Viceordförande
Agneta Åkersten
Sekreterare
akerstenagnetagmail.com
050 3028 982
Lise-Maj Majors
Vicesekreterare
Marianne Berts
Kassör
Monica Latvala
Vicekassör
  Lise-Maj Majors, Solveig Hildén
Ersättare