Smedsby Marthaförening

Program hösten 2017

28.09.2017 kl. 14:34

31.8   Planering, eget program

14.9   Brage friluftsmuseum, lunch Sandviks villa

28.9   Bertel Nygård

12.10 Hjärngympa, Camilla Westerlund

26.10 Handarbetskväll

9.11   Arv och testamente

23.11 Besök hos Nygård i Vörå

7.12   Lilla julfest

   

smedsby smedsby
Kontaktuppgifter

Kontakt

Gun-Britt Thomasfolk
Ordförande
gunbritt.thomasfolkgmail.com
050 3063 121
Helena Iilahti
Viceordförande
Agneta Åkersten
Sekreterare
akerstenagnetagmail.com
050 3028 982
Lise-Maj Majors
Vicesekreterare
Marianne Berts
Kassör
Monica Latvala
Vicekassör
  Lise-Maj Majors, Solveig Hildén
Ersättare