Smedsby Marthaförening

Program våren 2017

09.02.2017 kl. 12:47

Träffarna hålls som vanligt torsdagar kl 18.00 på Seniorpunkten i Smedsby. 

2.2   Årsmöte

16.2 Stina Svarvar berättar om "Mammalådor" 

        för hjälpbehövande

2.3  Anita Storm talar om "Ekostädning"

16.3 Marlene Back berättar om sin tid som 

        Hoppets Stjärnas volontär i Tanzania

30.3 Margareta Björk talar om "Maten under  

         krigsåren"

27.4 Britten Nylund talar om synskador.

11.5 Födelsedagsfest

 

 

smedsby smedsby
Kontaktuppgifter

Kontakt

Gun-Britt Thomasfolk
Ordförande
gunbritt.thomasfolkgmail.com
050 3063 121
Helena Iilahti
Viceordförande
Agneta Åkersten
Sekreterare
akerstenagnetagmail.com
050 3028 982
Lise-Maj Majors
Vicesekreterare
Marianne Berts
Kassör
Monica Latvala
Vicekassör
  Lise-Maj Majors, Solveig Hildén
Ersättare