Smedsby Marthaförening

Program hösten 2016

17.10.2016 kl. 18:51

15.9  Planering av hösten

24.9  Martha 110-år jubileumsfest

28.9  Guidad tur längs Kyro älv med Älvbyarna

3.10  Höstmarknad

13.10 Återblick på festen och handarbetskväll

27.10 Hur välja rätt lampa? Jan Lundström

10.11 Besök på Loftet

24.11 Handarbetskväll

8.11 Kött - hur välja rätt? Anita Storm

 

smedsby smedsby
Kontaktuppgifter

Kontakt

Gun-Britt Thomasfolk
Ordförande
gunbritt.thomasfolkgmail.com
050 3063 121
Helena Iilahti
Viceordförande
Agneta Åkersten
Sekreterare
akerstenagnetagmail.com
050 3028 982
Lise-Maj Majors
Vicesekreterare
Marianne Berts
Kassör
Monica Latvala
Vicekassör
  Lise-Maj Majors, Solveig Hildén
Ersättare