Smedsby Marthaförening

Jullunch 2015

26.12.2015 kl. 13:22

Jullunchen åts i år på restaurang Fyrklövern vid Yrkesakademin i Gamla Vasa. Före lunchen fick vi en guidad rundvandring i den nyrenoverade och tillbyggda skolan. Mycket intressant och lärorikt.

                          

Alla lyssnade med intresse på vår guide.

     

Maten var god!

Efter maten gav viceordförande Helena Iilahti en julblomma åt vår ordförande Gun-Britt Thomasfolk och ett tack för i år och God Jul.

 

smedsby smedsby
Kontaktuppgifter

Kontakt

Gun-Britt Thomasfolk
Ordförande
gunbritt.thomasfolkgmail.com
050 3063 121
Helena Iilahti
Viceordförande
Agneta Åkersten
Sekreterare
akerstenagnetagmail.com
050 3028 982
Lise-Maj Majors
Vicesekreterare
Marianne Berts
Kassör
Monica Latvala
Vicekassör
  Lise-Maj Majors, Solveig Hildén
Ersättare