Smedsby Marthaförening

Program våren 2014

13.02.2014 kl. 15:24

13.02 2014 Årsmöte

27.02 2014 Korsholms närsjukhus - Stefan Strang

13.03 2014 Gamla byggnader i Smedsby - Ruusa Viljanen-Rossi

27.03 2014 Eget program

10.04 2014 Träff med Kvevlax Mf Ann-Catrin Store

24.04 2014 Mat

08.05 2014 Träff med Smedsby hembygdsförening vid Smedjon

smedsby smedsby
Kontaktuppgifter

Kontakt

Gun-Britt Thomasfolk
Ordförande
gunbritt.thomasfolkgmail.com
050 3063 121
Helena Iilahti
Viceordförande
Agneta Åkersten
Sekreterare
akerstenagnetagmail.com
050 3028 982
Lise-Maj Majors
Vicesekreterare
Marianne Berts
Kassör
Monica Latvala
Vicekassör
  Lise-Maj Majors, Solveig Hildén
Ersättare