Smedsby Marthaförening

Program våren 2013

07.02.2013 kl. 15:09

07.02 2013 Årsmöte

21.02 2013 Träff, andra behandling av stadgeändringar

07.03 2013 Tandhälsa/ Tina Norrman

21.03 2013 Skönhetskväll

04.04 2013 Anne Manner

18.04 2013 Besök till Marthabo i Kvevlax

02.05 2013 Senionpunktens morsdagsmarknad

Juni 2013 Dagsresa till Umeå

smedsby smedsby
Kontaktuppgifter

Kontakt

Gun-Britt Thomasfolk
Ordförande
gunbritt.thomasfolkgmail.com
050 3063 121
Helena Iilahti
Viceordförande
Agneta Åkersten
Sekreterare
akerstenagnetagmail.com
050 3028 982
Lise-Maj Majors
Vicesekreterare
Marianne Berts
Kassör
Monica Latvala
Vicekassör
  Lise-Maj Majors, Solveig Hildén
Ersättare