Smedsby Marthaförening

Vårutflykt

21.01.2015 kl. 09:28

Marthaföreningen på besök till Smedsby hembygdsförening i maj 2014Hembygdsföreningen har tagit hand om den gamla mangeln som ännu fungerar, den har varit i marthaföreningens ägo.

Kontaktuppgifter

Kontakt

Gun-Britt Thomasfolk
Ordförande
gunbritt.thomasfolkgmail.com
050 3063 121
Helena Iilahti
Viceordförande
Agneta Åkersten
Sekreterare
akerstenagnetagmail.com
050 3028 982
Lise-Maj Majors
Vicesekreterare
Marianne Berts
Kassör
Monica Latvala
Vicekassör
  Lise-Maj Majors, Solveig Hildén
Ersättare