Smedsby Marthaförening

Program våren 2015

08.03.2015 kl. 19:10

12.2  Årsmöte
26.2  Planering av vårens program                   
12.3  Stormossen informerar
26.3  Fredrik Krus berättar om sin bok "Österbottniska seder och olater".
9.4    Kommunträdgårdsmästare Irma Hannus
23.4  Besök av flyktingkvinnor
7.5    Födelsedagskalas
21.5  Utfärd till Malax

Kontaktuppgifter

Kontakt

Gun-Britt Thomasfolk
Ordförande
gunbritt.thomasfolkgmail.com
050 3063 121
Helena Iilahti
Viceordförande
Agneta Åkersten
Sekreterare
akerstenagnetagmail.com
050 3028 982
Lise-Maj Majors
Vicesekreterare
Marianne Berts
Kassör
Monica Latvala
Vicekassör
  Lise-Maj Majors, Solveig Hildén
Ersättare