Smedsby Marthaförening

Fotografier från julaktionen

17.12.2012 kl. 09:42

Ordförande G-B Thomasfolk är mäklare på julauktionen.

Skrivare är viceordf. Helena Iilahti och Ketsy Gädda

 

Kontaktuppgifter

Kontakt

Gun-Britt Thomasfolk
Ordförande
gunbritt.thomasfolkgmail.com
050 3063 121
Helena Iilahti
Viceordförande
Agneta Åkersten
Sekreterare
akerstenagnetagmail.com
050 3028 982
Lise-Maj Majors
Vicesekreterare
Marianne Berts
Kassör
Monica Latvala
Vicekassör
  Lise-Maj Majors, Solveig Hildén
Ersättare