Smedsby Marthaförening

Välkommen till Smedsby Marthaförening!

Smedsby Marthaförening grundades 1906 och samlade under sitt första år 44 medlemmar. I dag har förening 54 medlemmar, men naturligtvis har medlemsantalet varierat mycket under årens lopp.

Marthaträffarna hålls varannan torsdagkväll på Seniorpunkten i Smedsby. Verksamheten är varierande. Oftast har vi program av olika slag, se höstens verksamhetslista. Två marthor är värdinnor per gång och förutom kaffe med gott dopp förnöjer vi oss med ett sticklotteri vars inkomster går till vår egen rekreation.

Alla marthor som fyller 50, 60, 70, 75, 80, 85 o.s.v. under året uppvaktas vid ett gemensamt födelsedagskalas. När någon kommer hem från sjukhus eller Hvc-bädden får hon också besök och en blomma. På vändagen får äldre marthor som inte längre deltar i verksamheten besök och en hälsning från föreningen.

Föreningen har också en krets av unga marthor, de kallar sej Smeba-marthorna.

Aktuellt

Fotografier från julaktionen

17.12.2012 kl. 09:42

Träffar hösten 2012

03.12.2012 kl. 16:47
Kontaktuppgifter

Kontakt

Gun-Britt Thomasfolk
Ordförande
gunbritt.thomasfolkgmail.com
050 3063 121
Helena Iilahti
Viceordförande
Agneta Åkersten
Sekreterare
akerstenagnetagmail.com
050 3028 982
Lise-Maj Majors
Vicesekreterare
Marianne Berts
Kassör
Monica Latvala
Vicekassör
  Lise-Maj Majors, Solveig Hildén
Ersättare